Modyfikacja zaznaczenia w Photoshopie - ćwiczenie na kanałąch i wasrstwach

Zgodnie z prośbami naszych kursantó sukcesywnie rozbudowujemy bazę ćwiczeń dla grafiki komputerowej. Zaczęliśmy od tego naefektowniejszego wdziałaniu programu, czyli od Photoshopa. Dzisiejszy materiał ma na celu przećwiczenie synchronizacji pracy między warstwami, a kanałami z użyciem zaznaczeń i ich modyfikacji oraz zmiany wielkości obrazu i obszaru roboczego. Będziemy korzystać z narzędzia różdżki, paneli WARSTWY i KANAŁY oraz menu OBRAZ i ZAZNACZENIE. Efektem końcowym ma być wzór z podłożonym kanałem alfa w miejscach zabarwionych oraz rozszerzeniem o margines prawy i dolny, tak aby móc drukować wzór na arkuszach.

Instrukcja do ćwiczenia

 • Otwórz wybrany obraz
 • ZMODYFIKUJ wymiary do wymaganych przez menu OBRAZ > ROZMIAR OBRAZU
 • WYBIERZ żądane narzędzie do zaznaczania
 • WYKONAJ zaznaczenie pracujac w PANELU WARSTWY
 • ZMODYFIKUJ zaznaczenie według potrzeb korzystajac z menu ZAZNACZENIE > ZMIEŃ> ROZSZERZENIE lub ZAWĘRZENIE
 • PODAJ odppwiednia liczbe lixeli i zatwierdzić ENTEREM lub klawiszem OK
 • ZAPISZ kanal alpha przez menu zaznaczenie > zapisz zaznaczenie
 • ZDEJMIJ zaznaczenie skrotem klawiaturowym CTRL + D
 • WRÓĆ na panel WARSTWY
 • ROZSZERZ obszar roboczy o marginesy przez uzycie menu OBRAZ > ROZMIAR OBSZARU ROBOCZEGO
 • WYKONAJ ponowne zaznaczenie
 • PRZEJDŹ do panelu KANAŁY
 • UŻYJ jednorazowo klawisza DELETE na klawiaturze - Zaznacz kanał alfa
Modyfikacja zaznaczenia w Photoshopie

Pojedyncze kliknięcie klawisza DELETE ma za zadanie usunięcie części kanału alfa znajdującą się na rozszerzonym obszarze roboczym, a pozostawi pierwotny zakres kanału pod wzorem.

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji.
Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo,
szkolimy w tygodniu, jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy nasze pozostałe kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook