Grafika komputerowa kurs dla dzieci

Przedstawiamy nowość w naszej firmie! Ofertę specjalną "Grafika komputerowa kurs dla dzieci" Szkolenie realizujemy w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i ćwiczeń praktycznych, z uwzględnieniem optymalizacji i kultury pracy. Przekazujemy wiedzę usystematyzowaną w bloki tematyczne i utrwalaną wykonywanymi projektami. Szkolenie jest bogate w multimedia (filmy, pliki audio, tekstowe materiały instruktażowe, grafiki poglądowe, prezentacje itp.) oraz dużą liczbę projektów wykonywanych zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy z prowadzącym. Podczas zajęć przewidziane są również realizacje projektów w niewielkich zespołach lub parami. Podczas szkolenia kursanci mają możliwość indywidualnie  rozwiązywać napotykane problemy i dyskutować o zagadnieniach. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania.

Zaletą szkoleń tego typu jest duża liczba ćwiczeń praktycznych, oraz samodzielnych projektów, możliwość konsultacji zagadnień w grupie, a także wspólne opracowywanie najlepszych rozwiązań. Każdy dzień zajęć ma przewidzianą, poza teorią) część warsztatową, gdzie instruktor pracuje z kursantami indywidualnie. Realizacje w grupach przygotowują kursantów do przyszłej pracy w zespołach grafików i sprawnej kooperacji. Omawianie prac wspólnie z instruktorem pozwala rozwijać zmysł artystyczny i wyobraźnię, korygować błędy oraz uczy konstruktywnej współpracy. Redukuje stres oraz strach przed oceną zewnętrzną, jednocześnie uczy jakimi środkami wyrazu osiągać pożądane reakcje odbiorców i rozwija koncentrację. Wdraża również kulturę i higienę pracy, oraz umiejętność korzystania z udostępnianych materiałów. Dostęp do profesjonalnego sprzętu zapoznaje kursanta z metodyką pracy i urządzeniami oferowanymi na rynku, co wpływa na pozyskanie wiedzy o narzędziach w przyszłej pracy i pozwala zdobyć dodatkowe umiejętności. Instruktor przekazuje użyteczną wiedzę, czuwa nad prawidłowością wykonywanych projektów.

Jak szkolimy młodych adeptów sztuki graficznej?

Projektowanie komputerowe i praca z grafiką cyfrową daje wiele satysfakcji, rozwija kreatywne myślenia i wyobraźnię oraz stanowi chłonny rynek pracy. Dlatego zachęcamy rodziców, ale przede wszystkim placówki oświatowe, szkoły podstawowe, licea, technika do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi instruktorzy mają bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi.

Kursanci mają możliwość zaprojektowania własnego, unikatowego wzorca certyfikatu. Ponadto mogą uczyć się pracy profesjonalnym sprzętem fotograficznym (aparatami, statywami, oświetleniem, tłami)

Grafika komputerowa kurs dla dzieci

oraz sprzętem graficznym takim jak tablet graficzny w rozmiarze A4 pola roboczego oraz mysz typu mouse-pen dla pojedynczego stanowiska (przewidziane jest 10 mouse-pen’ów dla grupy 10-ciu kursantów + sprzęt instruktorski).

Grafika komputerowa kurs dla dzieci - zalety

  • Zajęcia w grupach lub indywidualnie
  • Doświadczeni i cierpliwi instruktorzy
  • Materiał dostosowany do wieku i ukierunkowany na rozwój zdolności plastycznych
  • 4 programy graficzne do wyboru w dowolnej kompilacji:CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign
  • Uwzględnienie zadań zawodowych i naświetlenie pracy grafika komputerowego, fotografa i fotografika
  • Możliwość pracy na projektach szkolnych kursanta
  • Dynamiczne prowadzenie zajęć z dbałością o zdrowie młodego kursanta

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo, szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy nasze pozostałe kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook